Verantwoord ondernemen

Met de productie en ontwikkeling van een jeanslijn voor de bedrijfskledingmarkt is CrossHatch Performance Wear zich bewust van de eisen die gesteld worden aan kwaliteit en leverbaarheid van haar producten maar ook van de eisen gesteld op het gebied van sociale en het ecologische vlak. De producenten van de denimstoffen zowel als producent van onze kledinglijn voldoen aan deze wettelijk gestelde eisen, en zijn dan ook al jaren echte CrossHatch partners. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is aan de orde van de dag.

Productie

Onze stoffen komen uit verschillende werelddelen. De productie vindt onder andere plaats in landen zoals Spanje en Turkije en Pakistan afhankelijk van marktontwikkelingen en beschikbaarheid. Alle stoffen, en producerende partners zijn gescreend op onze gestelde doelstelling betreft sociale en ecologische -werk en productieomstandigheden en worden bekrachtigd door verschillende instanties. Men werkt onder andere met:

ISO op het gebied van milieu en management systemen WARP non profit organisatie welke zich bezig houdt met het naleven en controleren van producenten op het gebied van ethiek, humaniteit en wettelijke aspecten GOTS grootst wereldwijde orgaan voor standaardisering voor producties en verwerking van organische vezels Ökotex en GRS de Global Recycle Standard welke controle uitoefent op het gerecyclede content in de denim stoffen. De denim Stoffen hebben een Ökotex certificaat

Code of conduct

De wijze waarop en waarmee onze partners worden gescreend en de wettelijke eisen gesteld aan de werkomstandigheden:
  • Geen gedwongen arbeid
  • Geen kinderarbeid, medewerkers zijn niet jonger dan 18 jaar oud (15-18 mag een medewerker geen arbeid verrichten wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid)
  • Geen discriminatie, ongeacht ras / kleur / man-vrouw / religie / politieke voorkeur / nationaliteit / afkomst / handicap heb je recht op dezelfde behandeling
  • Het recht om lid te zijn van een arbeidsbond, en als dusdanig niet te worden gediscrimineerd
  • Salaris per week moet minimaal voldoen aan het in het desbetreffende land gestelde basis eis om te kunnen voorzien in je bestaan
  • Maximale werkweek van 48 uur, met een vrije dag. en niet meer dan 12 overuren per week (alleen op vrijwillige basis)
  • Er moet veilige en gezonde werkomstandigheden worden geboden zeker waar de gevaren van desbetreffende industrie bekend is geen enkele vorm van misbruik en intimidatie zal worden geduld

Ecologie en Milieu

De collectie van CrossHatch wordt geproduceerd in 100% katoen, een natuurproduct wat 100% afbreekbaar is. Ook maken we gebruik van Gerecyclede katoen waarbij restproducties en snij verlies hergebruikt wordt, met deze productiewijze hoef je geen gebruik te maken van de natuurlijke resources. En wordt de ecologische voetafdruk gereduceerd, je kunt de landbouwgrond dan gebruiken voor andere doelen zoals voedselteelt, en heb te tevens de meest duurzame vorm van hergebruik. Wij verpakken en verzenden onze leveringen in gebruikte en herbruikbare kartonnen dozen.

Mission

De belangrijkste schakel in de CrossHatch productie bevindt zich in Tunesië, een productie partner welke zich 100% aan CrossHatch heeft verbonden. Brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee maar tevens een perfecte uitdaging het CrossHatch MVO beleid te ontwikkelen en ondersteunen. We beschouwen dit dan ook als onze grootste missie en uitdaging niet alleen te zorgen voor werkgelegenheid maar ook te investeren in een duurzame relatie wat voor sociale zekerheid en stabiliteit zorgt.

CrossHath Performance Wear